Detailhandelsfonds 0004

Jaarverslag 2018

Het Bestuur verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van SDF en van de ontwikkeling daarvan gedurende 2018.

Download hier het financieel verslag 2018
Download hier de controle verklaring van de accounant
Download hier het Rapport van de Raad van Toezicht SDF over 2018

Overzicht toekenningen SDF

Ingediende projectaanvragen worden doorgaans behandeld op de eerstvolgende Bestuursvergadering SDF.
Download hier een overzicht van de toegekende projecten.