Detailhandelsfonds 0004

Jaarverslag 2020

Het Bestuur verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van SDF en van de ontwikkeling daarvan gedurende 2020.

Download hier het financieel verslag 2020
Download hier de controle verklaring van de accounant
Download hier het Rapport van de Raad van Toezicht SDF over 2020